Alfabetyczny katalog kartkowy CBS

Przeszukiwanie katalogu kartkowego

Wybranie zakresu kart (szufladki)

Nr szufladki (1..34)     W tej szufladce jest kart

Zmiana szufladki o

Nr karty w szufladce

Zmiana karty o