Aleph logo Katalog Główny
Aleph logo Zaloguj | Koniec sesji | Moje konto | Preferencje | Bazy | Komentarze | WMB | Nowości w katalogu | Pomoc
Aleph logo   English Version | Przeglądaj | Wyszukaj | Lista wyników | Poprzednie wyszukiwania | Moja e-półka | Biblioteka Cyfrowa |
 
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze   | Dodaj do Mojej e-półki  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź | Filtr  

Wszystkie pola Poprzedni warunkachglobalizacji
Bieżący warunkachgospodarki
Następny warunkachgospodarowania

Wyniki dla warunkachgospodarki; sortowanie wg roku, potem aut.
Opcje sortowania: aut., potem rokaut., potem rok roku, potem autroku, potem autaut., potem tyttyt., potem roktyt., potem rokroku, potem tytsygn. potem rok
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 10 z 10 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 7000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Zasób Zdjęcie Media
1
Gajdka, Jerzy. Przedsiębiorstwo w warunkach gospodarki rynkowej / 2009 Magazyn 180143

2
Siudek, Tomasz. Bankowość spółdzielcza w Polsce w warunkach gospodarki rynkowej : studium konkurencyjności, efektywności, organizacji, regulacji oraz prespektyw rozwoju / 2006 Magazyn 154456

3
Komosa, Andrzej. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej. 2003 Magazyn 140262

4
Dołęgowski, Tomasz. Konkurencyjność instytucjonalna i systemowa w warunkach gospodarki globalnej : implikacje dla sektora usług / 2002 Magazyn 136911

5
Godlewska, Hanna Lokalizacja przedsiębiorstw przemysłu mięsnego i mleczarskiego w warunkach gospodarki rynkowej w Polsce : (w latach dziewięćdziesiątych) / 2000 Magazyn 131725

6
Guzewicz, Wacław. Rolnicze spółdzielnie produkcyjne w warunkach gospodarki rynkowej : (lata 1989-1998) / 2000 Magazyn 131482

7
Andrzejczak, Aldona. Modele szkolenia zawodowego w warunkach gospodarki rynkowej / 1999 Magazyn 130031

8
Karpiński, Andrzej Metodyka analizy dostosowania regionu do potrzeb integracji z Unią Europejską w warunkach gospodarki rynkowej na przykładzie regionu północno-wschodniego : ekspertyza / 1998 Magazyn 129217

9
Gutkowska, Krystyna. Rodzinne gospodarstwa domowe na wsi w warunkach gospodarki rynkowej / 1997 Magazyn 127539
Magazyn 207392

10
Stanek, Krzysztof. Wybrane problemy badania koniunktury gospodarczej - doświadczenia i perspektywy zastosowań w warunkach gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / 1991 Magazyn 192201

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:
Wybierz bazę: